Nasza historia


Powstaniu Koła Łowieckiego „Dąbrowa” należy przypisać datę 21 listopada 1931 roku, kiedy to ówczesny wojewoda kielecki zarządził zapis stowarzyszenia pod nazwą „Dąbrowskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w Dąbrowie Górniczej" do rejestru Urzędu Wojewódzkiego pod numerem 3095. Założycielami Towarzystwa byli między innymi Augustyn Langaberg, który był pierwszym jego prezesem oraz Zdzisław Wiśniewski, Jan Suchanowski, Józef Paluchiewicz, Teodor Janocki i inni. Statutowymi celami Towarzystwa było szerzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej, przestrzeganie prawidłowych zasad polowania, podnoszenie stanu zwierzyny oraz współdziałanie z władzami krajowymi w zwalczaniu wszelkich wykroczeń przeciwko obowiązującemu prawu łowieckiemu.

 

W okresie scalania się Towarzystw w jedną organizację Dąbrowskie Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa przystąpiło do Polskiego Związku Łowieckiego, a w 1937 roku zmieniło swą nazwę na „Koło Myśliwskie” w Dąbrowie Górniczej. W okres II wojny światowej tak jak wszystkie inne koła w okupowanej Polsce, „Koło Myśliwskie” nie działało, a wielu jego członków uczestniczyło w ruchu oporu. Zaraz po wyzwoleniu, już w 1945 roku Koło wznowiło swą działalność pod nazwą Koło „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej. Inicjatorami wznowienia działalności byli koledzy Światowski, Janicki, Klamczyński, Okołokółak Zygmunt, Niedziela i Skórka Stanisław. Reorganizacja łowiecka w 1954 roku spowodowała połączenie się kół dąbrowskich to jest Koła „Dąbrowa” i Koła Łowieckiego „Strzemieszyce”. Powstało wówczas Koło „Dąbrowskie”, które przyjęło sztandar wniesiony przez Koło ze Strzemieszyc.

 

      

W 1958 roku Koło „Dąbrowskie” zmieniło nazwę na Koło Łowieckie „Dąbrowa Górnicza”, a w 1969 roku na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła przyjęto Uchwałę zmieniającą nazwę Koła na pierwszą po wyzwoleniu. Tak powstało i funkcjonuje do dzisiaj Koło Łowieckie „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej.

Sztandar połączonych Kół w 1972 roku został przekazany Myśliwskiej Radzie Łowieckiej w Katowicach, a ta przekazała sztandar do Muzeum Myślistwa i Jeździectwa w Warszawie. W archiwum Koła zachowało się zaś kilka pamiątek takich jak: pierwszy Statut „Dąbrowskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa” oraz pieczęcie używane przez „Koło Myśliwskie”.

    

 

 

Odsłony: 12324