Nasze łowisko


Koło Łowieckie „Dąbrowa" prowadzi gospodarkę łowiecką w obwodzie nr 118 o łącznej powierzchni 8120 ha, przy czym po wyłączeniach powierzchnia czynna obwodu łowieckiego wynosi 4079 ha. Powierzchnia gruntów leśnych wynosi 2894 ha. Do 31 marca 2022 obwód posiadał numer 117. Znaczna część obwodu znajduje się w granicach administracyjnych miasta. Centralną część łowiska zajmuje huta ArcelorMittal (była Huta „Katowice") oraz Koksownia „Przyjaźń". Cały obwód przecina duża sieć dróg i torów kolejowych. Na naszym terenie jest Specjalna Strefa Ekonomiczna w Tucznawie oraz tor quadowy na Lipówce. Na terenie całego obwodu występuje mała ilość upraw rolnych, choć w ostatnim czasie obserwujemy znaczący wzrost uprawianych areałów. To wszystko ma duży wpływ na trudną sytuację w łowisku. Pomimo tego na terenie dzierżawionego obwodu myśliwi prowadzą z dużym powodzeniem gospodarkę hodowlano-łowiecką. Z roku na rok wzrasta ilość zwierzyny płowej, czarnej oraz dzikiego ptactwa. Członkowie Koła dokarmiają zwierzynę w okresach niedoboru pożywienia (dokarmia się głównie sarny i practwo), zbierają wnyki, pracują przy uprawie poletek produkcyjnych i żerowych oraz remontują i naprawiają uszkodzone urządzenia łowiecko-hodowlane.

 

Na terenie dzierżawionego obwodu od kilku lat bytują łosie, których obecność stwierdziliśmy na terenie Trzebyczki, Tucznawy oraz w okolicach Antoniowa. Często pokazują się jelenie (Tucznawa, Zakawie, Lipówka), a sporadycznie nawet daniele. Nasze łowisko jest bogate w sarny (około 250 sztuk) oraz dziki, których ilość pomimo intensywnego odstrzału jest nadal sporo. Dziki nie mają na naszym terenie wielu ostoi, ale za to licznie przychodzą w poszukiwaniu pokarmu. Ponadto w naszym obwodzie bytuje zwierzyna drobna, taka jak zające, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki i gołębie grzywacze, przelotnie dzikie gęsi i łyski. Mamy też lisy, borsuki, kuny, jenoty i norki amerykańskie. Aby pomóc przetrwać zwierzynie najcięższy okres, czyli zimę, nasze koło rocznie kupuje kilka ton ziarna (kukurydza, pszenica), roślin okopowych (marchwi, buraków, itp.), kiszonkę oraz sól lizawkową. Ponadto koło uprawia poletka, z których zabezpieczamy karmę objętościową w postaci suszonej lucerny oraz kukurydzę, która zostaje na polach na zimowe zgryzienie przez zwierzynę. Dwa razy w roku kosimy ponad 12 ha pól, w celu zapewnienia zwierzętom dostępu do świeżego zielonego żeru. Dla prowadzenie prawidłowej działalności hodowlano-łowieckiej koło posiada 27 paśników dla jeleni i saren, tyle samo lizawek, 37 podsypów dla bażantów i kuropatw oraz 19 ambon. Dla odświeżenia krwi w populacji ptaków Koło kupuje z hodowli rocznie około 200 sztuk bażantów, które wpuszczane są do łowiska.

  

 

Wszystkie te zabiegi mają na celu zapewnienie dobrych warunków bytowych zwierzynie i pomoc w przetrwaniu zimy. Na działalność związaną z zimowym dokarmianiem zwierzyny koło wydaje ponad 10 tys. zł. Środki finansowe Koło pozyskuje z działalności łowieckiej, składek członkowskich oraz z Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza w postaci dotacji. W celu ochrony łowiska myśliwi pracują nieodpłatnie wywożąc karmę w łowiska, zbierając wnyki oraz pracują przy uprawie poletek żerowych. Koło posiada magazyn paszowy w dzielnicy Łosień.

Koło Łowieckie „Dąbrowa” jest najstarszym kołem w Zagłębiu i na Śląsku oraz jednym z najstarszych kół łowieckich w Polsce. W 2016 roku Koło Łowieckie "Dąbrowa" obchodziło jubileusz 85 lat istnienia. Za swą działalność łowiecką jako nieliczne zostało odznaczone Złomem – najwyższym odznaczeniem nadawanym przez Polski Związek Łowiecki. Pomimo słabego i mocno zdegradowanego obwodu oraz dość dużych nakładów finansowych, myśliwi Koła Łowieckiego „Dąbrowa” znajdują zadowolenie z prowadzonej działalności, widząc jak pasja pomaga w ochronie zwierzyny.

 

Odsłony: 19331