Reintrodukcja kuropatwy w rejonie Łośnia


Od kilku już sezonów myśliwi z Koła Łowieckiego „Dąbrowa” w Dąbrowie Górniczej obserwują coraz większą liczbę kuropatw bytujących w okolicy Łośnia, Tucznawy i Łęki. W ostatnim czasie populacja kuropatwy zaczyna się stopniowo odradzać, co ma związek z przyrastającą liczbą uprawianych pól w tym rejonie i intensywnymi zasiewami zbóż – a to idealny biotop dla kuropatwy.
Starzy nemrodzi z rozrzewnieniem opowiadają o wielkich ilościach kuropatw jakie codziennie widywali w latach 80-tych ubiegłego wieku. Potem niestety kuropatwy zaczęło dramatycznie ubywać, czego przyczyną była likwidacja wysoko zróżnicowanych upraw, powstawanie wielkich monokultur rolnych oraz coraz większe ilości nieużytków i ugorów. Teraz ta sytuacja stopniowo się zmienia, a rolnictwo na naszym terenie przeżywa renesans. Dzięki temu wyraźnie przybywa również zajęcy i kuropatw.
W tym roku Myśliwi z „Dąbrowy” postanowili wspomóc istniejącą populację kuropatwy i 10 marca 2019 roku wpuścili w rejonie Łośnia i Łęki 40 sztuk kuropatw, tj. 20 par lęgowych. Kuropatwy zostały zakupione z hodowli w Klonie. Było to możliwe dzięki pomocy ze strony huty ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej, która od kilku lat czynnie wspiera działalność związaną ze zwiększeniem bioróżnorodności oraz poprawą warunków bytowania zwierzyny.
Liczymy na to, że pogoda na wiosnę będzie łaskawa i kuropatwy wyprowadzą spore lęgi. O efektach będzie można mówić obserwując bytowanie ptaków na początku zimy. Jednak my już planujemy zakup kolejnych sztuk kuropatw w przyszłym roku. AB.
 


 

Kuropatwy zakupiono dzięki  

 

Odsłony: 1934