Akcja poszukiwania padłych dzików


W zwiazku z koniecznością prowadzenia działań prewencyjnych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu wirusa ASF (afrykański pomór świń) w sobotę 11 lutego 2023 roku wspólnie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii z Będzina zorganizowana została akcja poszukiwania padłych dzików. W akcji wzięła udział grupa 12 osób, która przeszukała ponad 220 ha lasu na Tucznawie oraz Antoniowie. Na szczęście nie znaleziono żadnych szczątków świadczących o występowaniu na tym obszarze ASF, pomimo widocznych licznych oznak bytowania dzików. Na chwilę obecną kondycja populacji dzików na naszym terenie jest bardzo dobra.

Odsłony: 319