Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 2023


Dnia 12 maja 2023 roku odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego "Dąbrowa". W tym roku było ono szczególnie ważne, gdyż po dłuższej przerwie związanej z Covid-19, wybierane były nowe władze Koła. Nad prawidłowym przebiegiem spotkanie czuwał kolega Zbigniew Kwiecień. Walne Zgromadzenie jednogłośnie wybrało Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem został kol. Ryszard Koselarz, Łowczym kol. Arkadiusz Boczkowski, Skarbnikiem kol. Przemysław Rosak, a Sekretarzem kol. Zbigniew Kwiecień. W skład Komisji Rewizyjnej weszli koledzy Andrzej Wąsik, Adam Stankiewicz oraz Marek Łukawski. Delegatem Koła na Okręgowy Zjazd Delegatów został kol. Arkadiusz Boczkowski. Walne zatwierdziło budżet oraz plan działalności koła na ten rok oraz podjęło 18 uchwał regulujących zasady naszej działalności. Całe spotkanie, jak i wybory, przebiegły w przemiłej atmosferze. Nie ma to jak zgoda i poparcie kolegów. To dodaje skrzydeł i chęci do dalszej pracy na rzecz Koła. Po oficjalnym zamknięciu obrad przyszedł czas na dyskusje w kuluarach, omawianie planów na przyszłość, a także wspominanie "starych czasów".

 


 

 
 
Odsłony: 284