Okręgowy Zjazd Delegatów w 2023 roku


Dnia 26 sierpnia 2023 roku na strzelnicy w Siemianowicach Śląskich odbył się Okręgowy Zjazd Delegatów, na który przybyło 124 delegatów z okręgu katowickiego PZŁ. W czasie obrad wybrano nowe Prezydium Zjazdu oraz zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu Okręgowego za miniony okres. Na członka NRŁ w nowej kadencji wybrano kolegę Tomasza Taranowskiego (Łowczy rejonu Gliwickiego), a na jego zastępcę koleżankę Olgę Oleksiak (Łowczy rejonu Zawierciańsko-Olkuskiego). Na delegatów okręgu katowickiego na Krajowy Zjazd Delegatów wybrano: Olgę Oleksiak, Arkadiusza Boczkowskiego, Krzysztofa Grochalskiego, Igora Bronne, Artura Książka, Tomasza Taranowskiego, Mariusza Miśkę, Sebastiana Sułguta i Grzegorza Utrackiego. Wybrano również nowy skład Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich oraz Zespołu Kontrolno-Nadzorczego. Szczególnie gratulujemy naszemu koledze Łowczemu Arkadiuszowi Boczkowskiemu powierzonej przez OZD funkcji delegata na Zjazd Krajowy.

 

Odsłony: 174