Współpraca ze szkołami


Co roku staramy się organizować dla najmłodszych spotkania na łonie natury, w ramach których prowadzone są prelekcje o łowiectwie, chodowli dzikiej zwierzyny oraz roli myśliwych w tym ekosystemie. Staramy się wpoić młodym ludziom, że myśliwy to przede wszystkim opiekun zwierząt i chodowca a nie bezduszny morderca. Nikomu tak nie zależy na utrzymaniu odpowiedniego pogłowia zdrowej zwierzyny grubej i drobnej, jak myśliwym. Podczas spotkań z młodzieżą często wpuszczamy do łowiska zające i bażanty, by młodzi widzieli, że bez pomocy myśliwych nie da się utrzymać odpowiedniej ich liczebności, głównie ze względu na zbyt dużą ilość ich naturalnych wrogów - lisów, wałęsających się bezdomnych psów i kotów, występujące licznie ostatnimi czasy ptaki drapieżne. W ramach zimowych spotkań dzieci przygotowują paśniki, robią podsypy, uzupełniają sól w lizawkach oraz mają okazję wejść na ambonę. Spotkania z dziećmi i młodzieżą kończą się najczęściej współnym ogniskiem, pieczeniem kiełbasek czy spożywaniem gorącego myśliwskiego bigosu.

   

 

Odsłony: 3308