Buchtowisko i babrzysko na Lipówce


Na Lipówce dziki intensywnie buchtują tereny łąk i nieużytków polnych. Teren jest tam bardzo twardy i kamienisty, a mimo to dziki potrafią ryć na głębokość 60-70 cm w poszukiwaniu gniazd mysich i innych gryzoni. Buchtowiska te obecnie są zlokaliowane na  terenach nieużytków rolnych, choć do terenów czynnych rolniczo już im niedaleko. Na jednym z ostatnich polowań zbiorowych na pióro natknęliśmy się na "książkowe" babrzysko dzicze. Jest błoto, woda i pomalowana brzoza, o którą czochrają się dziki. A że im jest dobrze śwadczy liczba wydeptanych weksli oraz olbrzymi zbuchtowany obszar ziemi w rejonie babrzyska.

Poniższy komentarz dodano: 12.11.2014
Niestety, na Lipówce nie ma już wyżej opisanego babrzyska. To już historia. Teren łąk przy wysypisku zajął teraz tor motocrosowy, który skutecznie wyparł dziki i inne zwierzęta ze swoich terenów. Dziki zapewne podejdą bliżej zabudowań mieszkalnych w rejonie Zakawia i Strzemieszyc, gdzie w okresie wiosny i wczesnego lata żerować będą na uprawach rolników.

Odsłony: 4421