Wpuszczanie bażantów do łowiska w 2014 roku


Dnia 20 września 2014 roku myśliwi z koła łowieckiego Dąbrowa wpuścili do łowiska 250 szt. bażantów. Kury i koguty trafiły przede wszystkim do centralnej części łowiska. Zostały wypuszczone w rejonie ambon A-3 i A-7. Nieco mniejsze ilości wpuszczono również w Strzemieszycach Dużych w rejonie taśmociągu, na polach na Zakawiu, w rejonie stacji redukcyjnej gazu na Tworzniu oraz w rejonie kwatery myśliwskiej. Nowe bażanty znacznie zasilą nasze łowisko. Mamy nadzieję, że ptaki szybko zaaklimatyzują się w nowym środowisku, a znaczna część z nich odbędzie udane lęgi w przyszłym roku. W celu polepszenia warunków bytowania myśliwi przygotowali podsypy z ziarnem oraz udostępnili ptakom czystą wodę w rejonie podsypów.

 

 

Odsłony: 2428