Złoty borsuk w naszym obwodzie


Borsuk strzelony w naszym obwodzie w ubiegłym sezonie otrzymał na wycenie w dniu 3 czerwca 2017 roku złoty medal z wynikiem 23,2 pkt. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż jest to jedyny złotomedalowy okaz zgłoszony do wyceny medalowej w Okręgu Katowickim pozyskany w ubiegłym sezonie.

Odsłony: 2553