Prace gospodarcze w sezonie 2017/18


Sezon 2017/18 to czas intensywnych prac gospodarczych w naszym kole. Pierwsze dwa dni gospodarcze poświęcone zostały doprowadzeniu wydzierżawionych przez nas pół w rejonie zbiornika Łosień do stanu używalności rolnej. W ramach prac usunięto drzewa i krzewy, za pomocą koparko-ładowarki usunięto korzenie i pozbierano większe kamienie. Nastepnie pola zostały wypalikowane, ziemia została wyrównana oraz dwukrotnie wykoszona. W ramach trzeciego dnia gospodarczego zlikwidowaliśmy stare ambony A1, A2, A3, A4 oraz A6, które pocieliśmy i zwieźliśmy na kwaterę jako drewno na opał. Dodatkowo obsadziliśmy bramę wyjazdową na pole (za blaszakiem), posprzątaliśmy stodołę, wykosiliśmy dojazd do stodoły oraz częściowo wycięliśmy drzewa przy stodole. W ramach dodatkowych godzin gospodarczych wykonaliśmy również poszerzenie wjazdu dla ciągnika od żółtej drogi na pole (pod A12), skosiliśmy, zgrabiliśmy i uprzątnęliśmy słomę z pól uprawnych, tym samym przygotowując je pod jesienną orkę i zasiew ozimin. Czwarty dzień gospodarczy poświęciliśmy na zbudowanie i wywiezienie do łowiska 8 podsypów dla bażantów oraz 2 paśników dla saren. W pracach aktywnie uczestniczyli wszyscy członkowie koła, za co należą się im szczególne podziękowania. Darz Bór.

 

 

Odsłony: 2557