Nowe urządzenia łowieckie w sezonie 2017/18


W sezonie 2017/18 nasze łowisko wzbogaciło się o trzy nowe ambony, 8 podsypów dla bażantów, 2 paśniki oraz 4 nowe wysiadki przenośne. Pierwsza z ambon (A-1) stanęła na granicy Tucznawy i Łęki w okolicach tzw. krzywej sosny. Druga (A-26) jest zbudowana w lesie za Mikrohutą, a trzecia (A-17) na Lipówce przy świeczce. Opiekunem ambony A-1 został kol. Andrzej Wąsik, ambony A-26 kol. Michał Chmiel, a ambony A-17 kol. Adam Jamróz. Nowe podsypy dla bażantów wzbogaciły łowiska na terenie Lipówki, Kazdębia, Tucznawy, Łośnia i okolic wodociągów, natomiast paśniki zostały rozmieszczone na Lipówce i na polach strzemieszyckich. Z kolei wysiadki przenośne przeznaczone są do pilnowania upraw przed szkodami i rozmieszczane w łowisku wg potrzeb na okres wegetacji roślin.

Ambona A-1 (Krzywa Sosna)

Ambona A-26 (Mikrohuta las)

Ambona A-17 (Lipówka świeczka)

 

Odsłony: 2514